Ако желаете да подкрепите целите на Сдружение “Водолазен клуб Делфин” и да съдействате за постигането им, може да се присъедините към нас, за което трябва:

  • Да споделяте целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане.
  • Да сте запознати и съгласни с Устава на Сдружението.
  • Да обичате водолазната дейност и да подкрепяте идеите за развитие на едно по-добро водолазно общество в България.

Членовете на Сдружение “Водолазен клуб Делфин”, имат основно право да работят активно за постигане на целите на сдружението.

Вашето основно задължение е да изпълнявате основното си право.

Членовете на Сдружение “Водолазен клуб Делфин” получават и право на достъп до дискусионния форум на сдружението.

Подробно описание на правата и задълженията на членовете ще намерите в Устава на Сдружението.

Членският внос за физическо лице е в размер на 60 лв. годишно. Членският внос важи за период от 12 месеца от датата на неговото заплащане.

Членовете на Сдружение “Водолазен клуб Делфин” получават ЧЛЕНСКА КАРТА и следните отстъпки:

  • 20% отстъпка в магазин за водолазно оборудване PACIFIC
  • 80% отстъпка в професионален фитнес център. Таксата за фитнеса е 2 лв. на посещение независимо от времетраенето. Към посещението може да получите безплатна професионална консултация от фитнес инструктор за вашите индивидуални желания.
  • Средства предоставени за членовете на Сдружението от спонсори и спомоществуватели.
  • Безплатни консултации касаещи покупката, поддръжката и правилната експлоатация на водолазно оборудване.
  • Участие в събитията организирани от Сдружението на преференциални цени.

 За да станете член на Сдружение “Водолазен клуб Делфин”, е необходимо да попълните Заявление за членство (изтегли, отпечатай и попълни). Попълненото заявление можете да изпратите по пощата на адреса на клуба или в сканиран вид на имейла му (Виж раздел „Контакти“). Членският внос може да бъде платен в офиса на клуба или с превод през раздел „Финансиране“, като в имейла посочите номера на преводното нареждане и Вашите данни.