О Б У Ч Е Н И Е:

Водолазен клуб „Делфин” провежда гмуркачески и леководолазни курсове по система взаимствана с обучението на леководолазите във Въоръжените сили на Република България, както и по системите на организациите NAUI, SSI и PADI.

Ние Ви предлагаме:

А. Курсове за гмуркачи:

  1. Начинаещ гмуркач.
  2. Гмуркач.

 

Б. Леководолазни курсове:

  1. Първо подводно преживяване.
  2. Начинаещ леководолаз.
  3. Леководолаз.
  4. Оказване на помощ на бедстващ леководолаз.
  5. Напреднал леководолаз.
  6. Инструктор леководолаз.

 

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ И УСЛУГИТЕ:

ИНСТРУКТОРИ И ВОДАЧИ:

ВОДОЛАЗНИ УСЛУГИ:

ВОДОЛАЗНИ ТЕРЕНИ:

ОБОРУДВАНЕ: